Videotips om att sluta röka

I nedanstående videoklipp kan du se intressanta filmer med tips om att sluta röka!

Att sluta röka
Medverkande / NU-Sjukvården: Marianne Lång och Kerstin Mattson.

Rökavvänjning med nikotinersättning
Att sluta röka med hjälp av nikotinersättning är ett alternativ för många. Läkare K-O Fagerström förklarar fördelarna.

Rökavvänjning
Tobakspreventiva mottagningen på NUS i Umeå förklarar fördelarna med att sluta röka.

Sluta röka - information om hur man kan sluta röka
Film om rökavvänjning med Hans Gilljam, professor i socialmedicin, om konsten att sluta röka och förbli rökfri.

Läs mer på nästa sida om tips på bra länkar till andra sajter om rökavvänjning och hur du kan sluta röka!