Tips om att sluta röka

Sluta röka - en flerstegsprocess
För de flesta rökare är det inte lätt att plötsligt bryta sin vana. De klarar det först efter att en längre tid ha tränat in den nya livsstil som ett rökstopp innebär.

Under de senaste 15 åren har ny kunskap lett till att rökavvänjning ses som en dynamisk flerstegsprocess med återfall som ett naturligt inslag. Detta synsätt kan summeras i en modell med fem steg på vägen mot rökfrihet:

  1. Tiden innan rökaren ens överväger att sluta 
  2. Övervägande 
  3. Förberedelse 
  4. Handling 
  5. Vidmakthållande, att hålla fast vid den nya vanan, att låta bli att röka.

För de flesta tar det flera år att komma till det femte steget. De som efter att ha slutat röka återfaller går tillbaka ett steg, vilket i allmänhet innebär att de ännu en gång börjar fundera på att sluta. Personer som har slutat röka har i genomsnitt haft tre till fyra återfall. Återfall kan vara ett led i att bli rökfri. Men för en del är processen helt annorlunda och de kan hoppa över en del steg.

Modellen har kritiserats som för enkel men kan ha ett pedagogiskt värde för att förstå processen att sluta röka och problemet med återfall.

Återfall
Återfall är en process med ett komplext samspel mellan psykologiska, sociala och fysiologiska faktorer. Negativa känslomässiga tillstånd som frustration, ilska, depression och att vara uttråkad är vanliga bakom återfall. Konflikter med andra människor är också vanliga. Sociala situationer där rökning förekommer är en annan stark riskfaktor.

Råd & tips till dig
Tänk över din strategi. Hur gör du när ”förrädiska” tankar dyker upp i huvudet? När suget kommer – gör något aktivt och tänk – det går över! Var på din vakt när du umgås med andra rökare – inte minst om du dricker alkohol. Repetera ständigt dina skäl att sluta. Belöna dig – gör något trevligt för pengarna du sparat.

Risk för återfall
Av de personer som på egen hand slutar röka har 70–90 procent åter börjat efter tre månader. Vid interventionsstudier är andelen 60 procent. Efter sex månaders rökstopp börjar risken för återfall stabiliseras och minskar sedan över tiden men är fortfarande tämligen hög. Bland personer som hade varit rökfria under ett år rökte hälften vid uppföljning 2,5 år senare.

De flesta vill sluta röka
De flesta rökare vill sluta men har svårt att bestämma när de ska göra det. Det krävs en stark motivation för att bryta rökvanan. Den motivationen kan bygga på hälsoskäl, en önskan att bli kvitt beroendet, behov av att minska sina utgifter eller hänsyn till andra människor. Inför en större tandbehandling kan många också vara mer motiverad att sluta röka.

Nikotinberoendet och vanan att ta fram och tända en cigarett är motverkande krafter. De har olika styrka för olika personer och i olika skeden. Det betyder att behovet av hjälp och stöd för att sluta röka är individuellt. Det kan också variera mellan olika faser i rökavvänjningen.

Stark tro på den egna förmågan att sluta är viktig för framgångsrikt rökstopp. Det är också lättare för den som bara rökt några få år, som inte varit storrökare, inte upplevt så starkt beroende och för den som lyckats hålla upp tidigare. Det gäller att lära sig ett nytt beteende på de signaler som brukar leda till rökning.

Lycka till!

EUROCLINIX – SLUTA RÖKA
90% av alla rökare får återfall efter att ha slutat. Bli av med ovanan en gång för alla med kliniskt bevisad hjälp. Beställ genuina läkemedel säkert och diskret – leverans inom 24 timmar.

Se nästa sida för en intressant metod att sluta röka: E-Cigaretter!

Vous désirez le meilleur nettoyant du côlon Il y a beaucoup de choix, mais comment savez-vous lequel utiliser? Vous ne voulez pas choisir un qui va vous rendre fou, et vous ne voudrez pas dépenser beaucoup d'argent sur un produit qui est un peu plus qu'un placebo.

Tengenix Reviews