Rökavvänjning

Om rökavvänjning
Rökavvänjning, i dagligt tal sluta röka, är den process det innebär att upphöra med vanan att inhalera tobaksrök.

Rökavvänjning kan ske med eller utan hjälp från hälsovårdspersonal eller användandet av medicin. Metoder som har befunnits vara effektiva inkluderar behandlingar som riktas in på hälsovårdande åtgärder, medicinering inklusive nikotinersättning (nikotintuggummi och nikotinplåster); individuell rådgivning eller i grupp; och webb- och datorbaserade program.

Även om rökavvänjning kan ge sidoeffekter såsom viktökning, så är rökavvänjningsprogram kostnadseffektiva tack vara positiva hälsoeffekter.

  • I ett växande antal länder finns det fler personer som slutat röka än som röker. 
  • Upp till tre fjärdedelar av dem som slutat röka har gjort det utan hjälp, och rökavvänjning utan hjälp är den klart ledande metoden som använts vid de flesta lyckade rökavvänjningar. 
  • Ett allvarligt försök att sluta röka behöver inte innebära användning av nikotinersättningsterapi eller andra droger eller användning av professionell hjälp. 
  • Ett tidigt ”misslyckande” är en vanligt inslag i rökavvänjningen. Många påbörjade rökavvänjningar är inte allvarliga försök. 
  • Nikotinersättningsmedel, andra förskrivna läkemedel och professionell rådgivning eller stöd är till hjälp för många rökare, men är inte alls nödvändigt för att kunna sluta.

Läs mer på nästa sida om tips som du bör tänka på i samband med att du försöker sluta röka!