Röka tobak är ett bruk...

Röka tobak är ett bruk...
I din kamp för att försöka sluta röka kan du låta dig inspireras av en gammal dikt eller minnesvers som är värd att lägga på minnet. Den innehåller mycket klokskap!

Texten publicerades ursprungligen i en gammal svensk lärobok, troligen i slutet av 1800-talet, och upphovsmannen sägs varaden legendariske skolmannen och läroboksförfattaren KO Sjölander.

Boken är en ABC-bok och olika texter symboliserar alfabetets bokstäver. Nedanstående minnesvers behandlar således bokstaven R och Rökning.

"Röka tobak är ett bruk,
  Som från Indien vi lärde.
  Mången sätter där på värde,
  Mången blir af lukten sjuk.
  Mage, nerver deraf lida,
  Att man röker sent och tida;
  Käre gosse tänk så här:
  Mycket dumt det ändå är
  Båd´ att supa och att röka;
  Jag vill aldrig det försöka. -
  Hellre jag min kassa spar
  Och min helsa hafver qvar."

Så sant som det är sagt. Texten är giltig än idag!